Zabezpieczenie kredytu konsolidcyjnego

Sytuacja finansowa, w której się znajdujesz pozwala Ci wyłącznie na minimalne oszczędności a Ty marzysz o realizacji wielu planów życiowych, jednak wszystko to sporo kosztuje. Decydujesz się na kredyt, długo rozważasz wszystkie jego opcje, wady i zalety. Racjonalnie oceniłeś przyszyły kredytobiorco swoje zdolności kredytowe jednak ciągle posiadasz więcej niewiadomych aniżeli wiadomych informacji. Jedną z interesujących Cię rzeczy jest z pewnością sposób zabezpieczenia kredytu. Otóż, wszystko zależy od tego jakie będzie jego przeznaczenie. Jeśli planujesz kupno mieszkania, domu lub działki to na inwestycje tego typu zaciąga się kredyt hipoteczny a jego zabezpieczeniem jest zwykle nabywana nieruchomość, następuje ustanowienie hipoteki. Poprzez hipotekę rozumie się taki zapis, który jest gwarancją dla banku, że w razie przerwania spłaty kredytu przez klienta, bank będzie mógł odzyskać pożyczone pieniądze np. poprzez sprzedaż nieruchomości. Tego typu wpis do hipoteki dokonywany jest wyłącznie w sądzie i polega na dodatkowym zapisie w dziale czwartym księgi wieczystej. Wówczas pojawia się tam zapis, w którym sąd potwierdza istnienie zobowiązań właściciela nieruchomości wobec banku, co jest równoznaczne z faktem, że bank ma prawo przejąć nieruchomość, gdyby kredytobiorca nie regulował swoich zobowiązań. Pamiętajmy jednak, że ta procedura wpisania banku do hipoteki może potrwać nawet kilka tygodni w przypadku istniejących nieruchomości oraz kilka miesięcy jeśli są to dopiero co budowane lokale mieszkalne. Zaś gdy chodzi o budowę domu to sprawa jest mniej skomplikowania – bank w takim przypadku zabezpiecza się na hipotece działki, na której ten dom ma powstać co jest dla niego wystarczającym zabezpieczeniem. Ponadto bank prosi także kredytobiorców o ubezpieczenie nieruchomości od zniszczenia (np. zalania czy ognia) oraz o cesję polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku tj. jeśli doszłoby do zniszczenia nieruchomości, ubezpieczenie otrzyma bank. Z kolei jeśli wymieniasz samochód i z tej okazji pożyczasz od banku pieniądze to bank przyjmuje w takim przypadku zastaw na samochodzie. Jest to zapis ustanawiający bank współwłaścicielem pojazdu. To wymusza dodatkowo u posiadacza konieczność ważnych badań technicznych, wykupienie ubezpieczenia oraz polisy auto-casco na wypadek kradzieży. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego i tutaj trzeba zrobić cesję ubezpieczenia na bank w razie zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Niestety wartość samochodu w czasie użytkowania spada i to powoduje, że bank zażąda od kredytobiorcy także podpisania weksla in blanco – na jego podstawie będzie się domagał spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca nie zechce dotrzymać umowy, a wartość samochodu okaże się zbyt niska, by pokryć roszczenia banku. Niestety spełnianie naszych marzeń jak widać, to nie tylko szybkie podjęcie decyzji o pożyczeniu pieniędzy od banku ale skrupulatnie zdobywanie i analizowanie informacji o ich funkcjonowaniu przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Leave a Reply