Dokumenty do kredytu hipotecznego 2024 - FinWin Wrocław

Masz zamiar złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, sprawdź jaki dokumenty konieczne są na spotkaniu z ekspertem finansowym:

Dokumenty ogólne do kredytu hipotecznego

– wniosek o kredyt hipoteczny;
– dane Wnioskodawców/Poręczycieli;
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Wymagane dokumenty przy zakupie mieszkania lub domu z rynku pierwotnego

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt w 2024 r. bank będzie wymagać:
– odpis z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub odpis księgi wieczystej nieruchomości z której będzie wyodrębniony;
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują;
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym jest zlokalizowany lokal;
– dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką.

ZAPYTAJ O KREDYT MIESZKANIOWY

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego na kredyt w 2024 r. bank będzie wymagać:
– odpis z księgi wieczystej domu lub odpis wieczysty nieruchomości, z której ma być wyodrębniony;
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują;
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych;
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką.

ZAPYTAJ O KREDYT NA DOM

Wymagane dokumenty przy zakupie mieszkania lub domu z rynku wtórnego

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt w 2024 r. bank będzie wymagać:
– odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych);
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują;
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości;
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.

ZAPYTAJ O KREDYT MIESZKANIOWY

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego na kredyt w 2024 r. bank będzie wymagać:
– odpis z księgi wieczystej;
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują;
– dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót;
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości;
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.

ZAPYTAJ O KREDYT NA DOM

Powyższe zestawienie dokumentów do kredytu hipotecznego nie stanowi oferty portalu FinWin i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat dokumentów przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny w mieście Wrocław uzyskać można u ekspertów finansowych.