Chargeback – na czym polega?

Po wykorzystaniu wszelkich możliwych prób polubownego załatwienia sporów transakcyjnych, dla ochrony kupujących korzystających z płatności bezgotówkowych, przy użyciu kart Visa czy MasterCard, wprowadzona została usługa chargeback. Obciążenie zwrotne (chargeback) to mechanizm polegający na możliwości zwrotu środków do nadawcy w określonych sytuacjach. Chargeback przeznaczony jest dla użytkowników kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych Visa i MasterCard. Usługa umożliwia reklamację transakcji pieniężnych zrealizowanych za pomocą jednej z ww. kart wówczas, gdy:

– zamówiony towar nie dotarł lub przesyłka zawierała inne, niż zamówione rzeczy
– z karty pobrana została należność za ten sam towar/usługę kilkukrotnie
– po postępowaniu reklamacyjnym nie zwrócono wpłaconej uprzednio kwoty
– na wyciągu zaksięgowano transakcje niezrealizowane
– wystąpi brak wypłaty środków z bankomatu, a obciążony zostanie rachunek
– błędy systemu bankowości internetowej w trakcie realizacji przelewu, a pobrano środki bez finalizacji transakcji
– obciążona została karta po anulowaniu transakcji
– zwrotu towaru i braku zwrotu pieniędzy.

Aby skorzystać z często pomijanej usługi chargeback należy złożyć wniosek w placówce banku, w którym posiadamy konto. Wymaga on formy pisemnej. Powinien zawierać:
– dane dotyczące karty, która wykorzystana była do zapłaty za towar/usługę
– dane właściciela karty
– informacje dotyczące daty, miejsca i okoliczności transakcji
– dane podmiotu, na rzecz którego dokonana była konkretna płatność (odbiorcy).

Każdorazowo bank bada zaistniałą sytuację i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym zwraca środki na rachunek klienta. W związku z zaangażowaniem pracowników usługa to jest zwykle płatna (kosztów nie pokrywa osoba reklamująca transakcję). Po pozytywnej opinii banku, sprawa przekazywana jest do organizacji płatniczej MaterCard lub Visa. Stamtąd spraw kieruje agent, który zwraca się z zapytaniem o przedstawienie okoliczności sprawy do odbiorcy wpłaty. W wyniku zgromadzenia materiału od obu stron podejmowana jest decyzja w sprawie.

Jak długo to trwa?

Zwykle, w zależności od okoliczności i stopnia trudności postępowania, chargeback trwa od 45 dni do nawet 540 dni od chwili dokonania płatności.

Leave a Reply