Masz zamiar złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, sprawdź jaki dokumenty konieczne są na spotkaniu z doradcą finansowym:

DOKUMENTY OGÓLNE

– wniosek o kredyt hipoteczny
– dane Wnioskodawców/Poręczycieli
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIE LUB DOM Z RYNKU PIERWOTNEGO

W przypadku zakupu mieszkania w 2019 r.:
– odpis z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub odpis księgi wieczystej nieruchomości z której będzie wyodrębniony
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym jest zlokalizowany lokal
– dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

ZAPYTAJ O NAJTAŃSZY KREDYT MIESZKANIOWY

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego w 2018 r.:
– odpis z księgi wieczystej domu lub odpis wieczysty nieruchomości, z której ma być wyodrębniony
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych
– promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości – w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

ZAPYTAJ O NAJTAŃSZY KREDYT NA DOM

MIESZKANIE LUB DOM Z RYNKU WTÓRNEGO

W przypadku zakupu mieszkania w 2019 r.:
– odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką

ZAPYTAJ O NAJTAŃSZY KREDYT MIESZKANIOWY

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego w 2019 r.:
– odpis z księgi wieczystej
– akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa – jeśli występują
– dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
– umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
– w przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.

ZAPYTAJ O NAJTAŃSZY KREDYT NA DOM